även om det är torrt som hö de mesta så har jag lyckats få några blommor att överleva

some flowers survive even if it is so hot summer

weiv down to the lakeyou can se the iland in the middle of the lake and the lake behind it to

my weiv nov when they took some trees avay

min nya vy då dom gallrade skogen man ser ön i mitten på sjön o så sjön där bakom ön ;O)

o en trollslända på pellargon

dragonfly

when I sit at this little table I see this horses in the next picture

nar jag sitter vid detta lilla bord ser jag herrarna i hagen på nästa bild

a new installation down here and my cat okeyed it emmidiately

en ny installation o morris gillade de på direkten

finally a bad picture but smokie does also choose nice restingpoints and I had to chow it even if the light was not good enought

smokie gillar också vackra viloplatser jag visar bilden trots att ljuset inte räckte till för o göra den bra

You can comment if you like down under here ;O)

kommentarsfunktion härunder

gästboken