I went down to the marsh today and you may look for yourself if you kan se what I can see ;O)

vi gick till träsklandet idag o ni får själva se efter om ni ser vad jag ser

its really awaken the fantasy

fantasin får fritt spelrum

ja så smokie då med tassarna för ögonen vet inte om han vill slippa se kanske

maybee Smokie doesnt want to see all scary things huh

Im sure he would have liked to see thees little ones Aegithalos caudatus

stjärtmes Aegithalos caudatus dom här små sötnosarna skulle hannog gärna villja se närmre på

gästboken