there is something special to wood in untouched snow

skog med orörd snö de e fiint kanske vill du ha den som skrivbords underlägg ett tag varså god

ja o en vinterväg me två vita spår är fint de me bara de inte kommer mycke mer så jag kan köra

the snow is just that much so I can go home

gästboken