Jag vet faktiskt inte vad man kan säga , Boken talar kanske till dej som den gjorde till mej , iallafall så stod den där o i den lite disiga o kylslagna skogen så fick den mej att känna lite av hur mycket magi som finns i ett enda träd , o hur även vädret framkallar olika känslor hos mej.Det knarrade i snön, ett enstaka lite pip från frusna fåglar o annars intet,bara spåren i snön visade att det var andra som gått där före mej men inga människor dock.Lisa för själen o åter fick jag lust att lägga mej ner o titta uppåt trädens kronor o bara vara

TILLBAKA