några funderingar eller dikter från tiden o om tiden................................................................................