Därnere vid hamnen får fantasien fullt utlopp ,i rasslet av sjögräs o skrien från osaliga gastar ,eller va de sjöfågel,det får man aldrig veta om man inte stannar upp för att se vad som döljer sej därute.Men nog låter jag den flygande holländarens kamraters skepp ligga där det ligger outforskat i sin mystik.På silverne vattenspegel.Vad vet vi kanske den inte alls finns där .Fast jag har den på bild.Det är flygande holländaren o alla hans kvarlämnade strandvaskare som har nätterna för sej själva,Jag har hört ljuden på nätterna då det blåser ,ett ständigt gnisslande o rasslande av kätting nog finns de flygande holländare lite varstans.